Collages uit de serie Signs.

#1 8 x 15 cm. / 2016
#2 8 x 15 cm. / 2014

De collages zijn samengesteld uit bestaand drukwerk. Ze ontstaan in series rond een thema. Signs onderzoekt uitingen van non- verbale communicatie en lichaamshouding die in subtiele verschillen grote contrasten kunnen uitdrukken, zoals in beschermen en dreigen.

The collages are composed of existing printed matter. They are created in series around a theme. Signs examines expressions of nonverbal communication and body posture that can express great contrasts in subtle differences, such as in to protect and to threat.