Collages uit de serie Signs 2014

#1 5 x 7 cm.
#2 7,5 x 8 cm.
#3 8 x 5,5 cm.
#5 5 x 7 cm.
#6 6,5 x 5,5 cm.
#7 5 x 7 cm.
#8 5 x 7 cm.
#9 10 x 15 cm.

De collages zijn samengesteld uit bestaand drukwerk. Ze ontstaan in series rond een thema. Signs onderzoekt uitingen van non-verbale communicatie. De gebaren die we gebruiken om woorden kracht bij te zetten, zijn onder te verdelen in omarmen, wijzen en dragen. Maar de spreker ondersteunt niet alleen zijn gedachtegoed maar kan ook een ander signaal afgeven. Het zelf aanraken (auto-contact), vaak van de neus, verraadt onzekerheid.

The collages are composed of existing printed matter. They originate in series around a theme. Signs examines expressions of non-verbal communication. The gestures we use to reinforce words can be divided into embracing, pointing and to carry. But the speaker not only supports his ideas but can also send a different signal. Touching the face, often the nose, betrays uncertainty.