Liggend portret / Landscape portrait  2016

wandkleed / tapestry
textiel, kant, slangenhuid
1.10 x 0.85 cm.

De wandkleden bieden een mogelijkheid om de verwerking van het materiaal en de vertaling van de centrale vraag te anders te beschouwen. Het platte vlak roept nieuwe vragen op ten aanzien van zowel beelden en collages als het gebruik van basiselementen als compositie, gelaagdheid, kleur en licht.

The tapestries offer the opportunity to approach the processing of material and translation of the central question differently. The two-dimensional surface raises new questions with regard to both sculptures and collages, and the use of basic elements like composition, depth, color and light.