Waker / Slaper / Dromer (3), 2020-21

Gemengde technieken met textiel en kruk, 50 x 50 x 90cm.

De textiel sculptuur is ontstaan in de serie “Slaper, waker, dromer”. Hierin staan identiteit gekoppeld aan geschiedenis en oorsprong centraal. De titel refereert naar een gemoedstoestand maar ook naar de drie opeenvolgende dijken langs een rivier die tevens  Slaper, Waker en Dromer worden genoemd en onlosmakelijk met het Nederlands landschap verbonden zijn.

Waker / Sleeper / Dreamer (3), 2020-21

Mixed techniques with textile and stool, 50 x 50 x 90cm.

The textile sculpture originated in the series “Sleeper, Watcher, Dreamer”. This focuses on identity linked to history and origin. The title refers to a state of mind but also to the three successive dikes along a river that are also called Sleeper, Waker and Dreamer and are inextricably linked to the Dutch landscape.