Collages, A4, 2023
studies for the The Belleville Chair Re/Outfitted
By Barbara Polderman

De kern van het werk van de Nederlandse textielkunstenaar Barbara Polderman ligt in een diep geloof in de kracht van textiel met een rijke geschiedenis, van gebruikte kleding tot tapijtresten en meubelstoffen. Geïnspireerd door het wereldwijd erkende spel van de ‘stoelendans’ en doordrenkt met diepere symboliek gerelateerd aan schaarste, inclusie en sociale dynamiek, heeft Polderman deze opmerkelijke denim-sculptuur gemaakt, genesteld in een enigszins onevenwichtige, in denim geklede Belleville-stoel. De sculptuur overstijgt individuele identiteiten, resoneert in plaats daarvan met collectieve menselijke ervaringen en nodigt kijkers uit om na te denken over de rol die ieder van ons kan spelen bij het creëren van een meer inclusieve wereld met respect voor de natuurlijke hulpbronnen.

De Belleville Chair Re/Outfitted door Barbara Polderman – een concept van The Visionary Lab,  hergebruikte stoel van Vitra, hergebruikte denim van Levi’s® – Photo Studio W D.

At the heart of Dutch textile artist Barbara Polderman’s captivating art lies a profound belief in the power of textiles with rich histories, from used clothes to carpet remnants and upholstery fabrics. Drawing inspiration from the globally recognized game of ‘musical chairs’ and imbued with deeper symbolism related to scarcity, inclusion and social dynamics, Polderman has crafted this remarkable denim sculpture, nestled within a slightly unbalanced denim-dressed Belleville chair. The sculpture transcends individual identities, resonating instead with collective human experiences and inviting viewers to reflect on the role each of us can play in creating a more inclusive world while respecting its natural resources.

Concept: The Visionary Lab
Artist: Barbara Polderman
Chair: Pre-used Belleville Chair by Bouroullec from Vitra
Fabric: Repurposed denim sourced from Levi’s®