Tijd/Time
2013
collage van drukwerk
18 x 14 x 1,5 cm

Barbara Polderman is met name bekend van haar kleurrijke objecten van textiel en materialen als veren, bont, knopen en oude kleden. Ze maakt dier- en mensfiguren en weet treffend uit te drukken in welke gevoelswereld ze zich bevinden. Dieren staan dicht bij de natuur en vertegenwoordigen oerkracht, het pure en het instinctieve. Het zijn kwaliteiten waar mensen graag symbolen in zien van ongerepte natuur en respect voor alle leven. Al kijkend word je in een vervreemdende scene getrokken, waarin niet meteen helder is wat er zich afspeelt. De vergankelijkheid, kwetsbaarheid en keerzijde van het leven komen tot uiting in beelden die vragen oproepen of verontrusten.

“Ik probeer iets menselijks in een dier te laten zien en iets dierlijks in een mensfiguur te benadrukken. Ik baseer mijn werk op wat me ontroert, hoe ik me iets voorstel of herinner en ik probeer daar een zo uitgesproken mogelijke vertaling van te maken”, aldus Barbara Polderman.

Daarnaast maakt Polderman ook driedimensionale collages van uitgeknipt drukwerk waarin mens, dier, natuur en interieurs een rol spelen. Deze collages presenteert ze als diorama’s en maakt ze in series rondom een thema, in dit geval rondom het thema: tijd. We zien een tafereel met een gelaagd interieur met doorkijkjes, klokken en lege schilderijlijsten. Een vallend kopje dat -als bevroren in de tijd- in het beeld hangt en zo een rustplek biedt voor een vogel. Een vervreemdende momentopname van een wereld waarin de tijd lijkt stil te staan.

Jona van Zetten, hoofd Kunstzaken UMC, Utrecht