Drie (nm.2) / Three (no..2)  2016

prints op textiel, bestaande textiel, metaal
1.30 x 60 x 65 cm.

Dit beeld is ontstaan vanuit de vraag of herinneringen overdraagbaar zijn. Ervan uitgaande dat een herinnering overdrachtelijk kan zijn als je je ermee kan identificeren, dan is de figuratieve vorm van mijn werk een middel voor herkenning en het materiaal, textiel, een middel voor het losmaken van diezelfde herkenning. Met als doel dat er ruimte ontstaat voor wat lastig te benoemen is maar zich misschien het beste laat omschrijven als een nabeeld. ‘Doel’ en ‘zoeken’ lijken een trefzekere ambitie maar ik ondervind het proces van maken en ontwikkelen eerder als het langzaam vervagen van specifieke verwachtingen en verlangens.

The central question in this sculpture is whether memories are transferable. Assuming they are, then a memorie can be metaphorically if you can identify with it. The figurative form of my work is a tool for recognition and the material, textiles, a tool for disconnecting that same recognition. The purpose of this question is difficult to appoint but might best be described as a search for an afterimage. ‘Purpose’ and ‘search’ seem a goal oriented ambition but I experience this process rather as the slowly fading of specific expectations and desires.