Twee / Two  2016

textiel, band, metaal, applicaties, koord, veren
1.50 x 0.55 x 0.48 cm.

De beelden zijn gemaakt met verschillende materialen als textiel, leer, bont, hout en metaal. Met deze werken verken ik het gebied tussen het individu en anderen, het persoonlijke en anonieme. De vraag die ik mezelf stel, is of en hoe deze een relatie met elkaar aangaan, hoe ze dat bewerkstelligen en hoe een innerlijk proces zich manifesteert aan de buitenkant.                   

The sculptures are made with a variety of materials like textile, leather, fur and metal. With these works I explore the area between the individual and others, the personal and anonymous. I wonder whether or how these two connect, how they accomplish this and how an inner process manifests itself on the outside.